Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond
woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen dienen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie
en sociale veiligheid te voldoen, om in aanmerking te komen voor dit keurmerk. U kunt hierbij denken aan goede sloten en
verlichting. Sannij neemt deze eisen mee in ieder project. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen,
is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW. Lees hier meer over dit politiekeurmerk